Obchodné podmienky

OD MÁJA 2020 NEPOSIELAME TOVAR NA DOBIERKU.

ZÁKAZNÍCI SI SVOJ TOVAR ČASTO NEVYZDVIHLI A TO NÁS VIEDLO K TOMUTO ROZHODNUTIU.

AK SI PRAJETE ZASLANIE VÁŠHO BALÍČKU URÝCHLIŤ POŠLITE PROSÍM POTVRDENIE O PLATBE NA NÁŠ MAIL: info@ewasgalery.sk

NEBUDEME TAK ČAKAŤ KÝM SA PLATBA NA ÚČET PRIPÍŠE A POŠLEME BALÍK HNEĎ AKO TO BUDE MOŽNÉ.

 

Obchodné podmienky

Kupujúci – zákazník

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční záväznú objednávku tovaru z ponuky na www.ewasgallery.sk.

Predávajúci

Eva Kvietková ewa´s gallery, Moyzesova 629/14, 036 01 Martin, IČO: 46891021, DIČ: 1082493720, e-mail: info@ewasgallery.sk.

Objednávka

Na základe záväznej objednávky tovaru z ponuky na www.ewasgallery.sk vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva. Objednávka sa stáva záväznou vo chvíli prijatia objednávky predávajúcim. Objednávku je kupujúci oprávnený zrušiť na základe písomnej žiadosti zaslanej na email: info@ewasgallery.sk a to maximálne do dvoch hodín od odoslania potvrdenia o prijatí objednávky. Po uplynutí dvoch hodín od odoslania potvrdenia o prijatí objednávky je kupujúci oprávnený objednávku zrušiť len so súhlasom predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na náhradu vynaložených nákladov, ktoré zahŕňajú napr balné, poštovné za odoslanú zásielku, poprípade vytvorenie grafického návrhu pri svadobných tlačovinách kde je jedna grafická hodina spoplatnená 30 € /pokiaľ si klient návrh u násnechá vyhotoviť je zdarma/. Neprevzatím objednaného tovaru a nezaplatenie za neho, porušujete platnú kúpnu zmluvu a obchodný zákonník. Záväzná objednávka musí obsahovať povinné údaje, medzi ktoré patrí meno a priezvisko kupujúceho, názov tovaru, počet zakúpených kusov, celkovú cenu, spôsob dodania tovaru, spôsob platby.

Ceny tovaru a termín dodania

Tovar bude predajcom zaslaný na adresu zadanú v objednávke za cenu platnú v okamihu objednania tovaru a to v termíne zobrazenom u jednotlivých druhov tovaru (zvyčajne do 7 pracovných dní). Do tejto doby sa započítavajú len pracovné dni. V prípade že dôjde k oneskoreniu pri odoslaní objednávky, je zákazník o tejto skutočnosti upozornený na email poskytnutý pri objednávke.

Informácie o tovare

Popis a technické špecifikácie tovaru, ktoré sú uvedené na internetových stránkach www.ewasgallery.sk si ako predávajúci vyhradzuje právo na chyby v popisoch a technických špecifikáciách predávaného tovaru.

Platba za tovar a expedíciu

Tovar je majetkom predávajúceho do doby úplného zaplatenia ceny tovaru. Celková cena objednávky môže byť kupujúcim uhradená:

  • Bankovým prevodom vopred – kupujúci prevedie celkovú cenu objednávky na bankový účet predávajúceho uvedený pri potvrdení objednávky ako variabilný symbol použite číslo objednávky. V tomto prípade sa realizácia objednávky uskutoční až po pripísaní celkovej čiastky na účet predajcu podľa dohodnutého termínu (prevod trvá max 3 dni). Pokiaľ platba za objednaný tovar nedorazí do 7 dní od objednania, nie je možné zaručiť, že bude tovar skladom.
  • Dobierkou – kupujúci uhradí celkovú cenu objednávky pri prevzatí zásielky.
    Dodanie tovaru: Doba dodania objednaného tovaru vyplýva z udanej doby dostupnosti tovaru v popise predmetu. K tejto dobe je nutné pripočítať dobu ktorú potrebuje prepravca na doručenie adresátovi. Táto doba je len orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania. Spôsob dodania a miesto odberu je stanovené na základe objednávky. Zásielka je vždy posielané doporučene, je poistená a obsahuje faktúru.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

  • Objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo je dlhodobo nedostupný.
  • Objednávka, pri ktorej bola zvolená platba dopredu na účet a nebola vykonaná ani do 7 pracovných dní.
    Cena tovaru sa výrazným spôsobom zmenila alebo bola chybne stanovená.
  • V prípade, že kupujúci už zaplatil za objednaný tovar, bude mu čiastka vrátená v hotovosti alebo prevedená na jeho účet v najkratšom možnom termíne.

Reklamácie

Záruku je možné uplatniť v zákonnej lehote do 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa vzťahuje len na vady výrobné či vady materiálu! Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vzniknuté bežným používaním výrobku, na poškodenia vzniknuté neopatrným zaobchádzaním – napríklad roztrhnutie náramku, či náhrdelníku – predajca nieje povinný z hygienických dôvodov opravovať akýkoľvek nosený rotrhnutý šperk, ani na škody spôsobené vonkajšími udalosťami, ktoré môžu viesť k poškodeniu zakúpenej bižutérie a šperkov.  Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené prepravcom. Ak sú pri preberaní zásielky zrejmé poškodenie balíka, informujte o tom dopravcu a spíšte s ním protokol. Predajca sa zaväzuje opraviť, vymeniť vadný tovar najneskôr do 30 kalendárnych dní od obdržania reklamovaného tovaru, alebo sa inak vysporiadať s reklamáciou na základe individuálnej dohody s kupujúcim. Kupujúci je povinný podať predajcovi oznámenie o vadách (reklamácii) bezodkladne potom, čo vady zistil na email: info@ewasgallery.sk.Kupujúci obdrží email s inštrukciami a reklamačným formulárom. Kupujúci dopraví reklamovaný tovar na adresu predajcu na vlastné náklady. Reklamácie zaslané nám na dobierku nebudú prijaté. Pre prípadnú reklamáciu je nutné predložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru.

Kupující berie na vedomie, že dľa ustanovenia občianského zákonníku, nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa prianí kupujúceho alebo pre jeho osobu. Akceptovanie odstúpenia od zmluvy kupujúcim bez udania dôvodu v lehote 14 dní v prípade takto upraveného tovaru, nieje zákonnou povinnosťou predávajúceho a tieto prípady budú riešené individuálne. Predávajúci si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o spôsobe riešenia.

Nevyzdvihnuté dobierky

Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č 40/1964 Sb) podľa našich obchodných podmienok. Zákazníci, ktorí si nevyzdvihnú expedovanú zásielku na dobierku, budú zverejnení v registri dlžníkov a bude požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami.

Ochrana osobných dát

Predajca sa zaväzuje, že získané osobné dáta nebudú poskytované žiadnym tretím stranám. Poskytnuté osobné údaje budú slúžiť len na vykonanie obchodu a komunikáciu so zákazníkom. Nákupom v tomto internetovom obchode súhlasíte so spracovaním a uchovaním vašich dát. Všetky údaje, ktoré tu zákazník uvádza, podliehajú ustanoveniam z.č. 101/2000 Zb. Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel.

Nákupom, registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte s tým, že môžete byť informovaní o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak nebudete mať o tieto informácie záujem, máte možnosť ich zasielanie kedykoľvek písomne ukončiť. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Akékoľvek kopírovanie obsahu tohto webu je zakázané. K použitiu diela chráneného autorským zákonom môže dôjsť len so súhlasom autora.

Objednaním tovaru kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

DOPRAVA: Objednávky vždy zasielame prvou triedou slovenskou poštou do 24 hodín po expedícii by mala byť zásielka u Vás. Doba doručenia je orientačná – bohužial záleží od slovenskej pošty, kedy balíček doručí. Ak by sa stalo, že Vám poštová doručovateľka nedoručí balíček ani nezanechá žltý lístok o uložení zásielky, kontaktujte nás na info@ewasgallery.sk, radi Vám poskytneme číslo zásielky, aby ho na pošte vedeli lepšie vyhľadať.

PLATBA:  Vopred na náš účet uvedený pri odoslanej objednávke. Ako variabilný symbol použite číslo objednávky. Tovar Vám bude odoslaný ihneď ako budú peniaze pripísané na náš účet. Pri preberaní balíčka nebudete nič platiť. V minulosti sme posielali aj balíčky na dobierku, po veľmi zlých skúsenostiach kedy si zákazníci svoje balíčky nepreberali sme s dobierkami skončili!