Kupujúci – zákazník

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční záväznú objednávku tovaru z ponuky na www.ewasgallery.sk.

Predávajúci

Eva Kvietková ewa´s gallery, Pri Síľave 3, 036 01 Martin-Tomčany, IČO: 46891021, DIČ: 1082493720, e-mail: info@ewasgallery.sk.

Objednávka

Na základe záväznej objednávky tovaru z ponuky na www.ewasgallery.sk vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva. Objednávka sa stáva záväznou vo chvíli prijatia objednávky predávajúcim. Objednávku je kupujúci oprávnený zrušiť na základe písomnej žiadosti zaslanej na email: info@ewasgallery.sk a to maximálne do dvoch hodín od odoslania potvrdenia o prijatí objednávky. Po uplynutí dvoch hodín od odoslania potvrdenia o prijatí objednávky je kupujúci oprávnený objednávku zrušiť len so súhlasom predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na náhradu vynaložených nákladov, ktoré zahŕňajú napr balné a poštovné za odoslanú zásielku. Neprevzatím objednaného tovaru a nezaplatenie za neho, porušujete platnú kúpnu zmluvu a obchodný zákonník. Záväzná objednávka musí obsahovať povinné údaje, medzi ktoré patrí meno a priezvisko kupujúceho, názov tovaru, počet zakúpených kusov, celkovú cenu, spôsob dodania tovaru, spôsob platby.

Ceny tovaru a termín dodania

Tovar bude predajcom zaslaný na adresu zadanú v objednávke za cenu platnú v okamihu objednania tovaru a to v termíne zobrazenom u jednotlivých druhov tovaru (zvyčajne do 7 pracovných dní). Do tejto doby sa započítavajú len pracovné dni. V prípade že dôjde k oneskoreniu pri odoslaní objednávky, je zákazník o tejto skutočnosti upozornený na email poskytnutý pri objednávke.

Informácie o tovare

Popis a technické špecifikácie tovaru, ktoré sú uvedené na internetových stránkach www.ewasgallery.sk si ako predávajúci vyhradzuje právo na chyby v popisoch a technických špecifikáciách predávaného tovaru.

Platba za tovar a expedíciu

Tovar je majetkom predávajúceho do doby úplného zaplatenia ceny tovaru. Celková cena objednávky môže byť kupujúcim uhradená:

  • Bankovým prevodom vopred – kupujúci prevedie celkovú cenu objednávky na bankový účet predávajúceho uvedený pri potvrdení objednávky ako variabilný symbol použite číslo objednávky. V tomto prípade sa realizácia objednávky uskutoční až po pripísaní celkovej čiastky na účet predajcu podľa dohodnutého termínu (prevod trvá max 3 dni). Pokiaľ platba za objednaný tovar nedorazí do 7 dní od objednania, nie je možné zaručiť, že vami objednaný tovar bude na sklade.
  • Na dobierku – kupujúci platí za tovar pri preberaní zásielky. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru kupujúcim v mieste určenom v objednávke, predávajúci má nárok na náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov spojených s dodaním takto objednaného tovaru a zároveň je predávajúci oprávnený odmietnuť zaslanie tovaru objednaného ďalšou objednávkou z dôvodu prvotne neprebraného tovaru

Doprava:

  • Slovenská pošta: Objednávky zasielam prvou triedou slovenskou poštou do 24 hodín po expedícii by mala byť zásielka u Vás. Doba doručenia je orientačná – bohužiaľ záleží od slovenskej pošty, kedy balíček doručí. Ak by sa stalo, že Vám poštový doručovateľ nedoručí balíček ani nezanechá žltý lístok o uložení zásielky, kontaktujte ma na info@ewasgallery.sk, rada Vám poskytnem číslo zásielky, aby ho na pošte vedeli lepšie vyhľadať. 
  • Zásielkovňa-Packeta: Objednávky zasielam cez systém zásielkovne, ktorá pracuje na princípe uloženia vašej zásielky v ľubovoľnom kamennom obchode vo vašom meste ktorý funguje ako výdajné miesto, môže to byť drogéria, kníhkupectvo či vaša obľúbená kaviareň. Tento spôsob dodania je veľmi efektívny, spoľahlivý a ušetrí vám čas a dlhé státie v rade na pošte. Informácie o odoslaní zásielky s miestom kde si ju môžete osobne vyzdvihnúť dostanete formou sms správy a emailu, kde nájdete podacie číslo s ktorým sa už len pohodlne zastavíte v odbernom mieste vo vašom meste. Dodanie trvá 1 až 2 pracovné dni.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

  • Objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo je dlhodobo nedostupný.
  • Objednávka, pri ktorej bola zvolená platba dopredu na účet a nebola vykonaná ani do 7 pracovných dní.
    Cena tovaru sa výrazným spôsobom zmenila alebo bola chybne stanovená.
  • V prípade, že kupujúci už zaplatil za objednaný tovar, bude mu čiastka vrátená v hotovosti alebo prevedená na jeho účet v najkratšom možnom termíne.

Reklamácie

Záruku je možné uplatniť v zákonnej lehote do 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa vzťahuje len na vady výrobné či vady materiálu! Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vzniknuté bežným používaním výrobku, na poškodenia vzniknuté neopatrným zaobchádzaním (roztrhnutie náramku, či náhrdelníku) ani na škody spôsobené vonkajšími udalosťami, ktoré môžu viesť k poškodeniu zakúpených šperkov. Predajca nieje povinný opravovať nosený poškodený šperk v rámci reklamácie. Poškodený šperk môže opraviť na základe individuálnej komunikácie so zákazníkom a riadnom stanovení ceny za prípadnú opravu. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené prepravcom. Ak sú pri preberaní zásielky zrejmé poškodenie balíka, informujte o tom dopravcu a spíšte s ním protokol. Predajca sa zaväzuje opraviť, vymeniť vadný tovar najneskôr do 30 kalendárnych dní od obdržania reklamovaného tovaru, alebo sa inak vysporiadať s reklamáciou na základe individuálnej dohody s kupujúcim. Kupujúci je povinný podať predajcovi oznámenie o vadách (reklamácii) bezodkladne potom, čo vady zistil na email: info@ewasgallery.sk. Kupujúci obdrží email s inštrukciami. Kupujúci dopraví reklamovaný tovar na adresu predajcu na vlastné náklady. Reklamácie zaslané na dobierku nebudú prijaté. Pre prípadnú reklamáciu je nutné predložiť číslo objednávky.

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia občianského zákonníku, nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa prianí kupujúceho alebo pre jeho osobu. Akceptovanie odstúpenia od zmluvy kupujúcim bez udania dôvodu v lehote 14 dní v prípade takto upraveného tovaru, nieje zákonnou povinnosťou predávajúceho a tieto prípady budú riešené individuálne. Predávajúci si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o spôsobe riešenia.

Ochrana osobných dát

Predajca sa zaväzuje, že získané osobné dáta nebudú poskytované žiadnym tretím stranám. Poskytnuté osobné údaje budú slúžiť len na vykonanie obchodu a komunikáciu so zákazníkom. Nákupom v tomto internetovom obchode súhlasíte so spracovaním a uchovaním vašich dát. Všetky údaje, ktoré tu zákazník uvádza, podliehajú ustanoveniam z.č. 101/2000 Zb. Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel.

Nákupom, registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte s tým, že môžete byť informovaní o novinkách v mojom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak nebudete mať o tieto informácie záujem, máte možnosť ich zasielanie kedykoľvek písomne ukončiť. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Akékoľvek kopírovanie obsahu tohto webu je zakázané. K použitiu diela chráneného autorským zákonom môže dôjsť len so súhlasom autora.

Objednaním tovaru kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.